Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Lình Huỳnh

vàm Biển, Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, Kiên Giang
02793789207
c2linhhuynh.hondat.kiengiang@moet.edu.vn